Artikel in de Volkskrant van 16 December 

Pensioenen stijgen nog altijd niet

Volgens een inventarisatie van de Pensioenfederatie staan de fondsen er qua dekkingsgraad weer goed voor. Dat komt onder andere door de iets opgekrabbelde rentepercentages. Maar dat leidt in 2022 niet tot een echte verhoging van de pensioenen.

Dekkingsgraad grote fondsen:                                                          ABP 101,4%                                      Bouw 118,2% 
Zorg &Welzijn 98,6%                  Metaelectro 102,3% 
Metaal en techniek 100%           (Rockwool 103,5%)

crop_2021-12-16_De_Volkskrant_-_16-12-2021_21 (1).pdf

Website Rockwool pensioenfonds voor actueel nieuws:

https://www.pensioenfondsrockwool.nl/


Nieuwsbrief 46 d.d. vrijdag 24 december 2021: .................Onderwerpen o.a. 

  • Loskoppeling AOW minst populaire maatregel.
  • Actieplan toegankelijkheid betalingsverkeer.
  • Vervolgoverleg gesloten fondsen.
  • Eenmalige compensatie AOW'ers
https://www.letsmail.nl/t/ViewEmail/r/8F50852D7B1DAE912540EF23F30FEDED/62FBF6408227DF9FACCCA9BFCC145474?alternativeLink=False