Breaking news:

Vooraankondiging algemene ledenvergadering op 27 oktober 2020 aanvang 13:30uur. Deze zal plaatsvinden in Baexheimerhof te Baexem. We zijn uitgeweken naar een andere locatie met grotere zalen, dit om zoveel mogelijk leden te kunnen ontvangen. Voorop staat uw gezondheid en alles zal plaatsvinden binnen de kaders van de coronaregels en de richtlijnen van het RIVM. Foto hiernaast laat de grootte van de zaal zien. De opstelling wordt nog gewijzigd in stoel/tafel/stoel/tafel/stoel etc.

Onderstaand de informatie betreffende het afgelopen jaar: Notulen van de ALV VvGR en de nieuwsbrieven

Presentatie horende bij notulen ALV VvGR

Notulen ALV VvGR van 8 oktober 2019

Niewsbrief/flits oktober 2019

Nieuwsbrief/flits december 2019

Nieuwsbrief/flits
april 2020

Nieuwsbrief/flits
juli 2020


Persbericht: (website /communicatie Koepel gepensioneerden)

20200908 Persbericht Regioplan.pdf

Voor nog meer actueel nieuws ga naar de website van koepelgepensioneerden: https://www.koepelgepensioneerden.nl/


Nieuwsbericht 17 september2020 :

 Swalef pensioenjuristen en academie/Prinsjesdag en pensioen

20200917-Swalef-nieuwsbericht-Prinsjesdag.pdf

Website Rockwool pensioenfonds     :  https://www.pensioenfondsrockwool.nl

Website koepelgepensioneerden       :  https://www.koepelgepensioneerden.nl/