Laatste update 28 November

Boeiende ALV met goede opkomst op 15 november

 

Vorige week was er een algemene leden vergadering van onze vereniging.

Natuurlijk waren er de vaste agendapunten zoals:

·       Het aantal leden blijft vrijwel constant. Er komen nieuwe leden bij en er vallen leden af. Het blijft moeilijk om alle mensen die met pensioen gaan te overtuigen van het nut van onze vereniging

·       De financiën; de vereniging is financieel gezond. Om dat zo te houden is een beperkte contributieverhoging van 25€ naar 30€ door de vergadering geaccepteerd.

De voorzitter gaf aan de hand van een presentatie toelichting op de wet toekomstig pensioen (WTP) en status van de overgang bij Rockwool. Hij gaf ook aan dat het Rockwool Pensioenfonds binnenkort een enquête naar de risico bereidheid van de leden gaat uitvoeren. De rol van VGR werd ook uit de doeken gedaan.

De vorm en de rol van de website werd besproken. De huidige website is moeilijk te onderhouden hetgeen invloed op de inhoud en de toekomstbestendigheid heeft. Het bestuur beraadt zich hierop.

Om de vereniging bestuurbaar te houden is een voorstel om de zittingsduur te verlengen en het aantal termijnen te verhogen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Voor de leden is de presentatie van het bestuur beschikbaar.

Frank Reuling, secretariaat Rockwool pensioenfonds geeft een toelichting op de status (WTP). Ook geeft neemt hij de financiële status van he fonds door en geeft hij een hint met betrekking tot indexering.

Erwin Bosman, voorzitter beleggingsadvies commissie geeft een interessante uitleg over de rol van rente op het beheerd vermogen enerzijds en de dekkingsgraad anderzijds. Voor velen was dit een echte eyeopener.

Van beide is de presentatie beschikbaar.

Na afloop was er nog een gezellige nazit met een drankje

 

vragen over het nieuwe pensioenstelsel van FISCALERT

in onderstaande link interessante vragen en antwoorden over het nieuwe pensioenstelsel

Nieuwsbrief Q3 2023

Nieuws over het nieuwe pensioenstelsel bij Rockwool, de dekkingsgraad, het PF jaarverslag en de op handen zijnde ALV

Voorzitter van de Vereniging van Gepensioneerden van Rockwool GertJan Doomen is in het verantwoordingsorgaan gekozen

In de verkiezing voor de vertegenwoordiging gepensioneerden is GertJan gekozen. We feliciteren hem met de verkiezing!

Er waren drie kandidaten. Er was een behoorlijk aantal stemmen uitgebracht.  Voor de uitslag zie de website van Rockwool Pensioenfonds.

Het verantwoordingsorgaan adviseert het pensioenfonds bestuur vooraf over beleid. En beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. In de transitieperiode is de rol van het VO vooral belangrijk voor een evenwichtige verdeling van de belangen; ook die van de gepensioneerden.


 Vereniging van Gepensioneerden van Rockwool

Position Paper

Via onderstaande link komt U bij het position paper waarin VvGR hun standpunt ten aanzien van de toekomstige pensioenwet verwoordt. Met dit document wil de vereniging, proactief, een onderbouwde discussie met de Sociale Partners, het Bestuur van het Pensioenfonds en het Verantwoordingsorgaan te kunnen voeren.


Kort verslag van de extra ledenvergadering naar aanleiding van Transitie pensioenfonds

Extra ledenbijeenkomst 28 februari 2023 31 leden waren fysiek aanwezig in Herteheym en 6 leden zouden via Skype deelnemen. Dit laatste is helaas niet gelukt maar zal volgende keer onder begeleiding herhaald worden. Aanleiding voor de bijeenkomst was om van ged Extra ledenvergadering en nieuwsbrief naar aanleiding van Transitie pensioenfonds achten te kunnen wisselen over het standpunt welke de VvGR gaat innemen ten aanzien van de aanstaande besluitvorming welke de sociale partners (Rockwool en de vakbonden) voor 1 juli 2023 dienen te maken met betrekking tot overgang naar nieuwe pensioenstelsel. De sociale partners dienen dan een keuze gemaakt te hebben tussen de Solidaire Premieregeling of de Flexibele Premieregeling en hoe deze in te voeren gelet op overgang WTP. De uitkomst van een risikobereidheids onderzoek onder alle deelnemers zou mede aan de basis kunnen liggen van de te maken keuzes. Onze voorzitter, Gert-Jan Doomen, heeft samen met een externe expert een uitgebreide presentatie gegeven over dit moeilijke onderwerp en bijkomende knelpunten waarover een standpunt bepaalt moet worden. Aan de leden is gevraagd te reflecteren op deze middag waarna de definitieve aanbevelingen van de VvGR aan de sociale partners aangeboden kunnen worden. Wordt vervolgd!


Extra ledenvergadering en nieuwsbrief naar aanleiding van Transitie pensioenfonds

Zoals jullie al in de nieuwsbrief kunnen lezen, willen we graag een mening over het komende transitieplan op papier zetten.
Dit betekent dat we willen verwoorden waaraan onze vereniging veel waarde hecht bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.
Bovendien zouden dit aanbevelingen moeten zijn waarvan we hopen dat de Sociale Partners hiermede rekening zullen houden.
We willen en moeten voor dit verhaal de goedkeuring hebben van de Ledenvergadering.
Daarom organiseren we een extra ledenvergadering en wel op 28 februari om 15.00 uur in zaal Herteheym te Herten.
De vergadering zal niet zo lang gaan duren, denken we.
Ook voor de ver-weg-wonende leden en zij welke fysiek niet aanwezig kunnen zijn, bestaat de mogelijkheid de vergadering te volgen.
Dit gaan we organiseren via Skype voor diegenen welke een computer, laptop of smartphone hebben.
Terzijnertijd stuur ik hiervoor een korte handleiding hoe te installeren en te handelen.
Dus: noteer alvast de datum 28 februari 15.00 uur in jullie agenda!

GJD Nieuwsbrief Q1 2023.pdf

WORD LID VAN DE VvGR!!

Ook geïnspireerd door de flyer bij de nieuwsbrief van het Rockwool Pensioenfonds?

Stuur een email aan: secretariaat@vvgrockwool.nl (in de flyer staat een foutief email adres) of neem contact op via de contact pagina op deze website.


Interview met minister Carola Schouten:"Verhoging van het pensioen , dát is wat mensen nodig hebben

Lees het artikel in de Volkskrant van 26 november.

crop_2022-11-26_De_Volkskrant_-_26-11-2022_16.pdf

Senioren collectief stuurt boze brief naar de 2e kamer (klik op de link)

Zeer geslaagde algemene leden vergadering

De leden vergadering van 18 oktober in Herten was zeer geslaagd. Er was een goede opkomst, zie foto's en er waren interessante onderwerpen. De leden mogen de notulen en de presentaties binnenkort in hun email box verwachten
.

___________________________________

Informatie over het nieuwe pensioen

Met onderstaande link krijgt u toegang tot de website van Ons Nieuwe pensioen. Deze website is een initiatief van vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De website geeft informatie over o.a.

+ Wat betekent het voor mij? En wat kan ik doen

+ Wat blijft hetzelfde en wat verandert er

+ Waarom nieuwe regels voor pensioen


www.onsnieuwepensioen.nl

___________________________________

NIEUWSBRIEF Q3

Met belangrijk nieuws over het Rockwool pensioenfonds, indexatie beleid en de senioren coalitie.
GJD Nieuwsbrief Q3 2022 .pdf


Kom naar het debat over het wetsvoorstel Pensioenen!

Op 6 september bieden we (om half twee ’s middags) onze petitie aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de pensioenwoordvoerders in de Tweede Kamer aan. Voorafgaand daaraan zal via spotjes op alle regionale zenders nog uitgebreid aandacht aan de petitie worden geschonken, zodat het aantal handtekeningen nog verder oploopt. Heeft u zelf nog niet getekend? Dat kan hier: Pas de pensioenwet aan - Petities.nl.

De week daarna, op maandag 12 september, debatteert de Tweede Kamer voor de eerste keer over het wetsvoorstel. Dat gebeurt in een zogenaamd ‘wetgevingsoverleg’. Dat debat is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Dat biedt een mooie gelegenheid om onze volksvertegenwoordigers te laten zien hoe senioren denken over de nieuwe wet. Als u in de gelegenheid bent, kom dan vooral naar Den Haag. Wij zijn er ook!

Het debat begint om 10.00 uur en staat gepland tot 17.00 uur. Plaats van handeling is het tijdelijke Tweede Kamergebouw (Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag; pal naast Den Haag CS). Van tevoren aanmelden is niet nodig. Wel dient u een legitimatiebewijs mee te nemen. Het is overigens niet nodig het hele debat bij te wonen (maar dat mag wel natuurlijk).

De Seniorencoalitie roept hierbij zoveel mogelijk senioren én alle andere seniorenorganisaties op het debat bij te wonen. Dat is een krachtig signaal naar onze volksvertegenwoordigers.

Webinar over de nieuwe Pensioenwet

Onderstaand een link naar een uitgebreide webinar over de stand van zaken rond de nieuwe pensioenwet. De leden van de koepel voor gepensioneerden vertellen de politieke status en de standpunten. Hoewel de webinar niet meer interactief is, je kunt dus niet meer deelnemen aan de polls is de inhoud nog zeker actueel, Tevens is het een goed moment om nog eens te controleren of U de petitie getekend hebt.
https://kbo-pcob.webinargeek.com/webinar/replay/qGoEOKxiJm5VrKEGJIoyeU78iYTcchIftESbdJxubu8/Koepel Gepensioneerden
Postbus 2069
3500 GB Utrecht
T: 030 - 28 46 080
E: communicatie@koepelgepensioneerden.nl
W: www.koepelgepensioneerden.nl

Website Rockwool pensioenfonds voor actueel nieuws:

https://www.pensioenfondsrockwool.nl/