_________________________________________________________________________________

Attentie leden even U aandacht:

Het jaar 2019 is al 11 weken oud, vandaar dat het tijd is om de jaarlijkse contributie over te maken.

Voor degene die dit nog niet gedaan hebben zie onderstaande:
Vereniging van Gepensioneerden van
Rek.nr NL76 RABO 0174 1396 83
Bedrag 25 euro onder vermelding contributie 2019

Bij voorbaat dank.

Verdere informatie ALV:
Deze vindt plaats in de Kileauazaal  bij Rockwool aanvang 13:30uur op 8 april 2019

KNVG Nieuws:

URL nieuwsbrief KNVG 8 maart  2019

https://mailchi.mp/d83e66462050/knvg-nieuwsbrief-8-maart-2019