Over ons

De Vereniging van Gepensioneerden van Rockwool werd in 2012 opgericht. De VGR behartigt primair de belangen op het gebied van pensioenen voor de leden die nu of in de toekomst een pensioen ontvangen van de Stichting Pensioenfonds Rockwool.

Als gevolg van de financiële crisis staan de dekkingsgraden van de pensioenfondsen onder druk, nominale kortingen werden noodzakelijk, indexatie blijft achterwege. En we staan aan de vooravond van wellicht heel ingrijpende wijzigingen in ons Nederlands pensioenstelsel. Geëngageerde belangenbehartiging is daarom een absolute noodzaak.

Doelstellingen VGR

Onze doelstellingen zijn:

  • Streven naar het veilig stellen van de pensioenen en in stand houden van de rechten van de gepensioneerden.
  • Samenwerken met en ondersteunen van vertegenwoordigers in het bestuur van het Rockwool Pensioenfonds en het Verantwoordingsorgaan.
  • Versterken van de positie van de pensioengerechtigden bij het Rockwool Pensioenfonds en de Directie van Rockwool.
  • Meer invloed op de beleidsmakers in de politiek, vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers inclusief toezichthouders en andere belanghebbenden door te participeren in de KNVG. (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden.)
  • Bevorderen en in stand houden van contacten tussen de leden.


Word lid!

Lid worden kan iedereen die nu of in de toekomst aanspraak kan maken op een uitkering van de Stichting Pensioenfonds Rockwool.  En waarom lid worden?

  1. Alléén gezamenlijk krijgen Gepensioneerden meer invloed op het beleid van ons pensioenfonds en de brede besluitvorming rondom pensioenen.
  2. Je neemt deel in een breed netwerk dat overlegt met alle betrokken partijen (o.m. Rockwool Directie, Bestuur Pensioenfonds, Vakbonden, Verantwoordingsorgaan)
  3. De VGR informeert jou over alles wat van primair belang is voor je pensioen en meest relevante ontwikkelingen op het gebied van zorg, wonen en welzijn.