De contributie bedraagt voor het jaar 2024:  € 30,-

Gelieve deze te betalen voor 31 maart.

Het bankrekening nr is:  NL76 RABO 0174 1396 83