De contributie bedraagt 25 Euro per kalenderjaar. 

Gelieve dit te betalen voor 1 maart

Het bankrekening nr is:  NL76 RABO 0174 1396 83