De contributie bedraagt eenmalig voor het jaar 2021: € 20,-  zie ledenbesluit d.d. 16 december 2020. 
Communicatie naar de leden toe heeft plaatsgevonden via email.

Gelieve dit te betalen voor 31 maart.

Het bankrekening nr is:  NL76 RABO 0174 1396 83