Nieuwsbrief KNVG 17 maart

KNVG en NVOG tot Tweede Kamer: Steun wetsvoorstel 50PLUS


De gepensioneerdenorganisaties KNVG en NVOG zien het wetsvoorstel van 50PLUS om tijdelijk een bodem te leggen in de rekenrente waarmee pensioenfondsen hun verplichtingen moeten berekenen als een goede eerste stap op weg naar verbetering van de positie van mensen met een pensioen. In een brief aan de Tweede kamer vragen beide organisaties bij het kabinet aan te dringen op meer begrip voor de achtergebleven inkomenspositie van gepensioneerden met een aanvullend pensioen.

Koopkrachtverlies
Al 8 jaar wordt er gestudeerd op een nieuw pensioenstelsel en de discussie daarover lijkt geen stap verder te komen, aldus de brief. Intussen blijft indexering van de pensioenen uit en hebben veel mensen met een aanvullend pensioen al zo’n 15% aan koopkracht ingeleverd. Nu werkenden profiteren van de aantrekkende economie is het tijd ook te denken aan de positie van gepensioneerden. Het wetsvoorstel van 50PLUS is een bescheiden stap in de goede richting.