Op goed bezochte leden vergadering worden ex bestuursleden gehuldigd 

Gert-Jan Doomen spreekt de aftredende bestuursleden Lesley Mountford (secretaris) Rob van Diest (penningmeester) en

Piet Dams (communicatie en website) in lovende woorden toe.

29 maart 2022 ALGEMENE LEDEN VERGADERING


Opnieuw waren er boeiende onderwerpen op de ALV van de vereniging. Frank Reuling van het Rockwool pensioenfonds gaf een toelichting over de huidige stand van zaken, het rendement, de dekkingsgraad, en de voorwaarden voor toekomstige indexatie. Ook de ontwikkelingen op gebied van het voortbestaan van het fonds en de standpunten van de sociale partners werd belicht
Gert-Jan Doomen presenteerde de landelijke ontwikkelingen op pensioen vlak in de politiek en de inbreng van de inbreng van de koepel van gepensioneerden. Ook mogelijke wijzigingen in de indexatie drempel werden toegelicht, evenals de invloed voor ons pensioenfonds.
Tot slot werden de aftredende bestuursleden in het zonnetje gezet (zie boven)


211005 Ledenvergadering AGENDA (1).pdf
210616 Periode overzicht 2020-2021.pdf
201027 Jaaroverzicht 2019-2020.pdf
191008 Alg Vergadering AGENDA.pdf
180410 Alg Vergadering AGENDA.pdf
171024 Bestuursbericht nav EnquĂȘte.pdf