Artikelen vanuit home pagina naar actuele zaken d.d. maart 2013


Algemene Ledenvergadering
25 April 13.30 uur Te Herteheym, Putkamp Herten

AGENDA
 1. Opening  
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 18 oktober 2022
 3. Ledenbestand
 4. Financieel overzicht
 5. Definitieve tekst Position Paper vaststellen
 6. Pauze
 7. Bijpraten door Frank Reuling van Bestuur Pensioenfonds Rockwool (onder voorbehoud)
 8. Rondvraag
 9. Datum volgende ledenvergadering
 10. Sluiting

Artikelen vanuit home pagina naar actuele zaken d.d. 10 juli 2022

Op dit moment staat het aantal handtekeningen op ruim 48.500 maar dat moeten er veel meer worden!

Daarom vragen wij u hierbij (mocht u dit nog niet hebben gedaan) de informatie over de petitie door te sturen aan uw leden zodat ook zíj de mogelijkheid krijgen de petitie te tekenen.

Wij zeggen u bij voorbaat dank voor uw medewerking in deze.

Teken de petitie Pas de Pensioenwet aan

 

In juni zijn drie weken lang radiospotjes uitgezonden op NPO Radio 1, 4 en 5.

Radiospot 1Radiospot 2

Van 11 t/m 31 augustus gaat we opnieuw radioboodschappen uitzenden maar dan op de regionale zenders.

Wij zullen u daarover te zijner tijd nader informeren.

 

Met vriendelijke groet,

 

Dirk Visser – coördinator interne communicatie en pr

Nieuwsbrief 31 zaterdag 9 juli 2022 met o.a. de volgende onderwerpen:

- Teken de petitie "Pas de pensioenwet aan".
- Behandeling nieuwe Pensioenwet niet voor de zomer, wel voor de herfst?
- Grote uitdagingen voor ouderenzorg in de toekomst.
https://www.letsmail.nl/t/ViewEmail/r/61A5FCFF290D00FF2540EF23F30FEDED/62FBF6408227DF9FACCCA9BFCC145474?alternativeLink=False

Artikelen vanuit home pagina naar actuele zaken d.d. 15 juni 2022


Aandacht voor indexatie pensioenen in kort pensioendebat. (door Koepel gepensioneerden 22 april 2022)

DEZE WEEK VINDEN IN DE POLITIEK DE EERSTE DISCUSSIES PLAATS OVER AOW EN PENSIOENONDERSTAAND EEN ARTIKEL VAN DE KOEPEL GEPENSIONEERDEN

De Tweede Kamer wil het pas ingediende wetsvoorstel Toekomst Pensioenen nog voor de zomer behandelen. Naar verwachting zal het echte debat over het voorstel in juni plaatsvinden. Daaraan voorafgaande vinden deze en volgende maand een zogenaamde ‘schriftelijke vragenronde’ en een tweetal rondetafelgesprekken plaats. Bij de eerste daarvan schuiven pensioendeskundigen aan. Bij het tweede rondetafelgesprek komen onder meer de partijen die het pensioenakkoord (dat nu dus is vertaald in een wetsvoorstel) met het kabinet sloten, vakbonden en werkgevers, en (de Koepel Gepensioneerden heeft daarvoor gepleit) vertegenwoordigers van senioren langs.

Los van de behandeling van het wetsvoorstel vond afgelopen week een kort ‘verzameldebatje’ plaats over verschillende (andere) pensioenonderwerpen. Daarin werd een aantal moties ingediend met oproepen aan het kabinet. Zo werd minister Schouten gevraagd om in gesprek te gaan met de pensioensector naar aanleiding van het nieuws dat de beleggers van pensioenfonds PMT (de kleinmetaal) afgelopen jaar maar liefst bonussen van in totaal een miljard euro op hun rekening mochten bijschrijven. Ook werd de minister verzocht een door ambtenaren bedacht plan om het volledig intact laten van de koppeling van de AOW met de voorziene extra verhogingen van het wettelijk minimumloon te laten betalen door AOW’ers zelf naar de prullenbak te verwijzen.

Volgende week dinsdag wordt over deze en andere moties gestemd, ook die waarin de minister wordt gevraagd er bij pensioenfondsen op aan te dringen om dit jaar de pensioenen (voor veel gepensioneerden: eindelijk) te gaan indexeren.